Loading...

COOL leefstijlprogramma

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een traject voor mensen met obesitas of overgewicht met als doel gewichtsverlies en een betere kwaliteit van leven. Sinds 2019 wordt de GLI onder voorwaarden vergoed door de basisverzekering zonder dat het eigen risico wordt aangesproken. Het doel van de GLI is een langdurig gezonde leefstijl voor jou door advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag.

CooL staat voor Coaching op Leefstijl. Het CooL-programma wordt uitgevoerd door één en dezelfde persoon, namelijk de leefstijlcoach. Het CooL-programma kijkt niet alleen naar voeding en beweging, maar ook naar slaap, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning.

De CooL-coach steunt jou in het halen van persoonlijke doelen. Tijdens het traject ligt de regie jou zelf en heeft de leefstijlcoach een ondersteunende rol. Het CooL-programma bestaat uit een basisprogramma van 8 maanden en een onderhoudsprogramma van 16 maanden. Beide programma-delen bestaan uit 8 groepsbijeenkomsten van elk 90 minuten met daarnaast 3,5 uur aan individuele gesprekken. Tijdens Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning.

Deelnemen aan CooL
Om deel te nemen aan het CooL-programma is een verwijzing van de huisarts nodig. De meeste zorgverzekeraars accepteren ook de verwijzing van een internist en in sommige gevallen een andere specialist. De verwijzer stelt vast of de deelnemer voldoet aan de criteria om deel te mogen nemen. Ook tijdens het aanbieden van de GLI blijft de huisarts betrokken: de leefstijlcoach stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt zo nodig over eventuele aanvullende zorg.

Terug naar beweegprogramma’s

    Gratis Kennismaking